Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41936
Title: Thành phố biển mây
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Thành phố
Biển
Mây
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 04 .- Tr.86-93
Abstract: Tìm trên internet, dễ dàng có được thông tin về phố núi Bandipur, Nepal. Đó là một điểm dừng chân trù phú của "con đường tơ lụa" trong nhiều thế kỷ. Thời gian và sự phát triển của thời đại đã đưa Bandipur vào lãng quên cùng với con đường làm nên danh giá cho nó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41936
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.