Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41936
Nhan đề: Thành phố biển mây
Tác giả: Nguyễn, Văn Tất
Từ khoá: Thành phố
Biển
Mây
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 04 .- Tr.86-93
Tóm tắt: Tìm trên internet, dễ dàng có được thông tin về phố núi Bandipur, Nepal. Đó là một điểm dừng chân trù phú của "con đường tơ lụa" trong nhiều thế kỷ. Thời gian và sự phát triển của thời đại đã đưa Bandipur vào lãng quên cùng với con đường làm nên danh giá cho nó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41936
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.