Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41939
Title: Những nàng xuân
Authors: Lương, Xuân Đoàn
Keywords: Những nàng xuân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 04 .- Tr.96
Abstract: Dưới bóng cây thời gian, bên thềm xuân, những nàng xuân theo gió xuân chợt ùa về trong tám tưởng. Sinh tình, họa sĩ Nguyễn Quân khai bút, đu đưa theo các nàng, ngỡ như chạm tay vào hình bóng xưa của các cô thôn nữ ở làng đội mâm ngũ quả lên chùa và nhón gót son tới cửa Tam tòa Thánh Máu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41939
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
368.25 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.