Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4193
Nhan đề: Coderivatives of implicit multifunctions and stability of variational systems
Tác giả: Nguyễn, Thành Quí
Từ khoá: Coderivative
Generalized equation
Implicit multifunction
Local Lipschitz- like property
Normal cone operator
Variational system
Năm xuất bản: 2015
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Global Optimization;65 .- p.615-635
Tóm tắt: We establish formulas for computing/estimating the regular and Mordukhovich coderivatives of implicit multifunctions defined by generalized equations in Asplund spaces. These formulas are applied to obtain conditions for solution stability of parametric variational systems over perturbed smooth-boundary constraint sets.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4193
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_540.63 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.