Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41942
Title: Đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở một số quốc gia Châu Á và bài học cho Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
Authors: Ngô, Đức Hưng
Keywords: Mô hình quản lý
Doanh nghiệp nhà nước
Một số quốc gia Châu Á
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.19-21
Abstract: Cổ phần hóa doanh, đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa đã và đang là một vấn đề ưu tiên của nhiều quốc gia. Đây được xem là cơ sở để góp phần đảm bảo và tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước; giải quyết những tồn tại và tình trạng kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước đang gây trở ngại cho tiến trình phát triển quốc gia. Tuy nhiên, ở những quốc gia khác nhau vấn đề đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa được triển khai theo nhiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng quốc gia. Bài viết đưa ra kinh nghiệm đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa của một số quốc gia Châu Á, từ đó có những gợi ý cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41942
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.