Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41943
Title: Kinh nghiệm của một số quốc gia vẻ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bài học đối với tỉnh Hà Nam
Authors: Trịnh, Anh Tuân
Keywords: Nông nghiệp công nghệ cao
Công nghệ cao
Hà Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.22-24
Abstract: Isareal, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là những quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Ở đây họ đang làm khá tốt các chính sách về xây dựng và phát triển nông thôn, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh mới. Việc tham khảo các bài học kinh nghiệm của các quốc gia để vận dụng vào Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng là rất quan trọng và bổ ích cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và để thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41943
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.