Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41943
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Anh Tuân-
dc.date.accessioned2021-01-07T01:02:52Z-
dc.date.available2021-01-07T01:02:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41943-
dc.description.abstractIsareal, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là những quốc gia có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Ở đây họ đang làm khá tốt các chính sách về xây dựng và phát triển nông thôn, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh mới. Việc tham khảo các bài học kinh nghiệm của các quốc gia để vận dụng vào Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng là rất quan trọng và bổ ích cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và để thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.22-24-
dc.subjectNông nghiệp công nghệ caovi_VN
dc.subjectCông nghệ caovi_VN
dc.subjectHà Namvi_VN
dc.titleKinh nghiệm của một số quốc gia vẻ phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bài học đối với tỉnh Hà Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.