Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41948
Title: Nhận diện nhân tố dẫn đến stress của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội
Authors: Phạm, Nguyễn Quang Huy
Nguyễn, Thị Việt Hà
Keywords: Nhận diện
Nhân tố
Stress
Học sinh
Trung học phổ thông
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.34-36
Abstract: Stress là một trong những vấn đề mà phần lớn các học sinh trung học phổ thông (THPT) phải chịu đựng, xong lại chưa có nghiên cứu nào giải quyết triệt để vấn đề này. Do vậy, bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhận diện các nhân tố gây nên stress và các dạng stress mà của học sinh THPT tại Hà Nội phải đối diện. Kết quả cho thấy họ phải chịu 2 dạng stress đó là: stress về tinh thần và stress về thể chất do 5 nguyên nhân chính gây nên là: áp lực từ sự dự đoán, áp lực từ môi trường, áp lực thời gian, áp lực từ mối quan hệ và áp lực từ sự mất mát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41948
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.