Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41949
Title: Sự cần thiết phải hoàn chỉnh khung pháp lý về hợp tác công - tư
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Đinh, Thị Như Trang
Keywords: Hợp tác công - tư
Đối tác công - tư
Kinh tế thị trường
Đầu tư công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 274 .- Tr.22-26
Abstract: Trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành cho đầu tư công thiếu hụt, không đáp ứng được các nhu cầu phát triển và đang phải cắt giảm mạnh do suy thoái kinh tế, bên cạnh đó, nguồn vốn ODA cũng ngày càng hạn chế và khó tiếp cận, Việc để khu vực tư nhân tham gia cùng với Nhà nước đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm nguồn vốn cho phát triển bền vững. Để hợp tác công - tư đạt hiệu quả cao nhất rất cần phải sớm hoàn chỉnh khung pháp lý về hợp tác công - tư. Bài viết thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu giải pháp hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41949
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.