Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41949
Nhan đề: Sự cần thiết phải hoàn chỉnh khung pháp lý về hợp tác công - tư
Tác giả: Đặng, Khắc Ánh
Đinh, Thị Như Trang
Từ khoá: Hợp tác công - tư
Đối tác công - tư
Kinh tế thị trường
Đầu tư công
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 274 .- Tr.22-26
Tóm tắt: Trong bối cảnh ngân sách nhà nước dành cho đầu tư công thiếu hụt, không đáp ứng được các nhu cầu phát triển và đang phải cắt giảm mạnh do suy thoái kinh tế, bên cạnh đó, nguồn vốn ODA cũng ngày càng hạn chế và khó tiếp cận, Việc để khu vực tư nhân tham gia cùng với Nhà nước đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm nguồn vốn cho phát triển bền vững. Để hợp tác công - tư đạt hiệu quả cao nhất rất cần phải sớm hoàn chỉnh khung pháp lý về hợp tác công - tư. Bài viết thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu giải pháp hợp tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk".
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41949
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.