Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41950
Title: Cơ cấu lại đầu tư công ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng, Hoàng Thanh Nga
Keywords: Cơ cấu
Đầu tư công
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.37-39
Abstract: Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2020. Luật Đầu tư công có khá nhiều điểm mới nổi bật mang đến sự công khai, minh bạch và hỗ trợ tối đa trong hoạt động đầu tư. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác, theo quy định của Luật này. Cơ cấu lại đầu tư công là quá trình chuyển đổi, sắp xếp và tổ chức lại hoạt động đầu tư của Nhà nước, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41950
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.