Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41953
Title: Quản lý tài chính cá nhân: chìa khóa để giàu có
Authors: Hồ, Thị Khánh Linh
Nguyễn, Ngọc Trân
Lê, Thị Loan
Keywords: Quản lý
Tài chính
Cá nhân
Chìa khóa
Thành công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.43-44
Abstract: Trong bối cảnh đời sống xã hội hiện đại đã khiến cho giới trẻ dễ mắc nợ hơn vì độ tuổi tiếp cận với các dịch vụ tài chính ngày càng trẻ hóa và dễ dàng hơn. Đồng nghĩa với việc chi tiêu quá nhiều so với thu nhập thì dễ đối mặt với nguy cơ mắc nợ, đời sống vật chất và tinh thần khủng hoảng, gia đình không hạnh phúc,... Để không rơi vào cảnh ngộ này cần phải có phương pháp quản lý tài chính cá nhân nghĩa là phải lập được kế hoạch, phải luôn giám sát, điều chỉnh cá nhân bài bản và khoa học. Đây chính là nền tảng của sự giàu có.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41953
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
836.61 kBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.