Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41953
Nhan đề: Quản lý tài chính cá nhân: chìa khóa để giàu có
Tác giả: Hồ, Thị Khánh Linh
Nguyễn, Ngọc Trân
Lê, Thị Loan
Từ khoá: Quản lý
Tài chính
Cá nhân
Chìa khóa
Thành công
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.43-44
Tóm tắt: Trong bối cảnh đời sống xã hội hiện đại đã khiến cho giới trẻ dễ mắc nợ hơn vì độ tuổi tiếp cận với các dịch vụ tài chính ngày càng trẻ hóa và dễ dàng hơn. Đồng nghĩa với việc chi tiêu quá nhiều so với thu nhập thì dễ đối mặt với nguy cơ mắc nợ, đời sống vật chất và tinh thần khủng hoảng, gia đình không hạnh phúc,... Để không rơi vào cảnh ngộ này cần phải có phương pháp quản lý tài chính cá nhân nghĩa là phải lập được kế hoạch, phải luôn giám sát, điều chỉnh cá nhân bài bản và khoa học. Đây chính là nền tảng của sự giàu có.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41953
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
836.61 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.