Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41958
Title: Các biện pháp phi thuế quan tại Việt Nam: thực trạng và hàm ý chính sách
Authors: Lê, Ngọc Phương Trầm
Keywords: Biện pháp
Phi thuế quan
Việt Nam
Thực trạng
Hàm ý chính sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.50-52
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia năng động trong việc mở cửa thị trường thông qua tham gia ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do này, các biện pháp thuế quan ngày càng giảm trong khi đó các biện pháp phi thuế quan lại không ngừng tăng lên. Bài viết này sẽ làm rõ thực trạng các biện pháp phi thuế quan tại Việt Nam từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41958
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.