Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41960
Title: Tinh sạch catalase bằng phương pháp cải tiến và một số tính chất của enzyme
Authors: Nguyễn, Hoàng An
G.D.Suminda, Godagama
Nguyễn, Thị Thu Phương
Đinh, Nho Thái
Nguyễn, Thị Hồng Loan
Keywords: Catalase
Động học catalase
Gan bò
Tinh sạch catalase
Tính chất catalase
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.214-222
Abstract: Catalase (EC 1.11.1.6) là một trong những enzyme thuộc hệ thống chống oxi hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các stress oxi hóa nhờ khả năng phân hủy hydrogen peroxide thành nước và oxi phân tử. Bài báo này trình bày kết quả tinh sạch catalase từ gan bò theo một quy trình cải tiến và một số tính chất của nó. Bằng việc kết tủa chọn lọc với acetone, tiếp nối sắc ký qua cột trao đổi anion DEAE-sepharose và trao đổi cation CM-sepharose, catalase của gan bò được tinh sạch tới mức đồng nhất về điện di, được thể hiện với một băng protein khoảng 60 kDa trên gel SDS-PAGE. Chế phẩm enzyme tinh sạch có hoạt độ riêng lên tới 79.277 U/mg protein, hiệu suất thu hồi 1,87% và có độ sạch tăng lên gần 60 lần. Các thí nghiệm phân tích trên gel không biến tính cho thấy, catalase của gan bò là một homotetramer với khối lượng phân tử khoảng 240,987 Kda. Enzyme hoạt động tối thích ở pH 7,0, nhiệt độ 37oC và vẫn giữ được hoạt động ở pH 5,0-10,0, nhiệt độ 4-40oC. Tuy vậy, enzyme bị bất hoạt ở nhiệt độ 60oC trong 30 phút. Hoạt độ của catalase được hoạt hóa bởi Ca2+ và bị ức chế bởi Na-, Cu2+, Zn2+, Fe2+, F3+ và NaN3. Trong điều kiện thích hợp giá trị Km và Kcat/K, tương ứng là 23,69 mM và 5.106 (M.giây)-1.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41960
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.