Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bá Chinh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hải-
dc.date.accessioned2021-01-07T02:16:20Z-
dc.date.available2021-01-07T02:16:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41965-
dc.description.abstractHiện nay, đã có nhiều mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động hiện đại sử dụng đến các chỉ tiêu phi tài chính. Trong các mô hình đó, Thẻ điểm cân bằng (BSC) được nhiều học giả nghiên cứu cũng như được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao dựa trên tính hữu dụng của nó đối với việc đánh giá hiệu quả. Thẻ điểm cân bằng được coi là công cụ quản lý chiến lược, biến chiến lược thành các hành động cụ thể. Do đó, nhóm tác giả đã xây dựng Thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.56-58-
dc.subjectXây dựngvi_VN
dc.subjectThẻ điểm cân bằngvi_VN
dc.subjectĐánh giávi_VN
dc.subjectHiệu quảvi_VN
dc.subjectHoạt độngvi_VN
dc.subjectCông ty TNHHvi_VN
dc.subjectKiểm toánvi_VN
dc.subjectTư vấnvi_VN
dc.subjectĐộc lậpvi_VN
dc.titleXây dựng thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lậpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.