Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41969
Title: Quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng phụ gia thực phẩm tại Việt Nam
Authors: Mai, Tiến Tú
Keywords: Quản lý nhà nước
An toàn thực phẩm
Phụ gia thực phẩm
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.62-64
Abstract: Quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng chất phụ gia thực phẩm có ý nghĩa quan trọng giúp đảm bảo được sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ được những doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chân chính qua đó góp phần phát triển thị trường chất phụ gia một cách lành mạnh và bền vững. Kết quả nghiên cứu của bài viết được phân tích dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của các đơn vị liên quan, kết quả khảo sát 550 người là cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chất phụ gia thực phẩm. Bài viết đã rút ra được các hạn chế, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng chất phụ gia thực phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41969
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.