Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41969
Nhan đề: Quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng phụ gia thực phẩm tại Việt Nam
Tác giả: Mai, Tiến Tú
Từ khoá: Quản lý nhà nước
An toàn thực phẩm
Phụ gia thực phẩm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.62-64
Tóm tắt: Quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng chất phụ gia thực phẩm có ý nghĩa quan trọng giúp đảm bảo được sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ được những doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chân chính qua đó góp phần phát triển thị trường chất phụ gia một cách lành mạnh và bền vững. Kết quả nghiên cứu của bài viết được phân tích dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của các đơn vị liên quan, kết quả khảo sát 550 người là cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chất phụ gia thực phẩm. Bài viết đã rút ra được các hạn chế, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý an toàn thực phẩm đối với mặt hàng chất phụ gia thực phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41969
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.