Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41971
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái vườn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Bé Ba
Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Keywords: Phân tích
Yếu tố ảnh hưởng
Sự hài lòng
Du khách
Chất lượng dịch vụ
Du lịch sinh thái vườn
Kế Sách
Sóc Trăng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.65-67
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái vườn tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 200 khách du lịch. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả có 03 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách gồm: Kỹ năng chuyên môn và sự quan tâm, Cơ sở vật chất và An toàn. Trong đó, “An toàn” là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch sinh thái vườn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41971
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.