Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41972
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
Authors: Nguyễn, Thị Phuong Thảo
Phạm, Thị Thanh Hải
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Quyết định
Nhà chung cư
Vũng Tàu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.68-70
Abstract: Bài viết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư của người dân tại thành phố Vũng Tàu trong quá trình phát triển thị trường nhà ở tại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư tại thành phố Vũng Tàu được xếp theo trình tự mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp là: (1) Giá cả, (2) Niềm tin đối với sản phẩm, (3) Thủ tục pháp lý, (4) Chính sách hỗ trợ khách hàng, và (5) Ảnh hưởng từ người thân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41972
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.