Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41976
Title: Xu hướng phát triển trong tương lai của ngành Công nghệ môi trường, tầm nhìn đến năm 2050 của các nhà nghiên cứu Hàn Quốc
Authors: Thiều, Thị Thu Thảo
Keywords: Xu hướng
Phát triển
Tương lai
Công nghệ
Môi trường
Tầm nhìn
2050
Hàn Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.80-82
Abstract: Công nghệ môi trường, đặc biệt là công nghệ thân thiện môi trường là ngành có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai và mang lại lợi ích kinh tế quốc gia dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu chính sách Hàn Quốc. Thực tế, đây là ngành công nghiệp có nhiều triển vọng phát triển xuất phát từ các vấn đề môi trường đang diễn ra hiện nay trên toàn cầu. Phân tích dự báo công nghệ môi trường trong tương lai của các nhà nghiên cứu Hàn Quốc sẽ mang đến cho chúng ta cái nhìn bao quát từ kinh nghiệm nước bạn phục vụ việc hình thành và xây dựng các chính sách công nghệ phù hợp cho ngành công nghệ môi trường trong nước trong tương lai gần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41976
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.