Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41979
Title: Những rào cản trong quá trình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Rào cản
Quá trình
Phát triển
Thương mại
Điện tử
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.86-88
Abstract: Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế số, trong đó thương mại điện tử Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc về cả quy mô lẫn nội dung. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại không ít những thách thức và rào cản nhất định khiến cho lĩnh vực này chưa phát huy được hết tiềm năng. Các điều kiện để phát triển thương mại điện tử vẫn chưa thực sự sẵn sàng, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư bài bản, sự thiếu hụt về nguồn nhân lực cũng như hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ đã tạo ra nhiều trở ngại. Vì vậy, bài viết này nhằm nghiên cứu và phân tích những rào cản chính trong quá trình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41979
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.