Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41980
Title: Giải pháp tăng cường thu hút, triển khai các dự án FDI của Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Authors: Kouamoua, Phachanpheng
Keywords: Giải pháp
Thu hút
Triển khai
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.89-91
Abstract: Huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến để phát triển kinh tế, xã hội của Viêng Chăn. Trong những năm qua, Thủ đô Viêng Chăn đã tiến hành hàng loạt các biện pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy triển khai có hiệu quả các dự án. Bước đầu, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chứng tỏ vai trò của nó trong việc tạo ra động lực thúc đẩy địa phương phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41980
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.