Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41985
Title: Thanh toán không dùng tiền mặt: xu hướng quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Keywords: Thanh toán
Tiền mặt
Xu hướng
Quốc tế
Hàm ý
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.101-103
Abstract: Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hình thức thanh toán thông qua các phương tiện khác không phải tiền mặt như tài sản, chứng chỉ có giá trị tương đương. Người tiêu dùng có thể sử dụng các giấy tờ có giá, tài sản hữu hình (không phải vàng, bạc) hoặc sử dụng công cụ để thanh toán, nhưng chủ yếu thông qua các tổ chức tín dụng, các công ty thanh toán trung gian, thay vì người tiêu dùng và người bán trao đổi trực tiếp với nhau. TTKDTM đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch hằng ngày. TTKDTM mang lại nhiều giá trị to lớn cho nền kinh tế khi tiết kiệm chi phí và thậm chí còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41985
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.