Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42000
Title: Yêu cầu và các bước rèn luyện kĩ năng đọc, kể diễn cảm cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục mầm non
Authors: Văn, Thị Minh Thư
Keywords: Kĩ năng đọc
Sinh viên sư phạm
Ngành giáo dục mầm non
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.1-5
Abstract: Văn học nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm văn học (TPVH) có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Biêlinxki đã từng nói “Một cuốn sách viết cho thiếu nhi là để giáo dục, mà giáo dục là một sự nghiệp vĩ đại, vì nó quyết định số phận con người ” (Lê Thị Ánh Tuyết và Lã Thị Bắc Lý, 2008, tr 2).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42000
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.