Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42012
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Thị Minh Thảo-
dc.date.accessioned2021-01-08T00:44:51Z-
dc.date.available2021-01-08T00:44:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42012-
dc.description.abstractQuan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận quan trọng giúp chúng ta nhận thức đúng và cải tạo xã hội một cách khoa học, hiệu quả. Bài viết phân tích một số thành công và hạn chế của Việt Nam khi vận dụng mối quan hộ này trong công cuộc đổi mới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong giai đoạn hiện nay nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.3-11-
dc.subjectMối quan hệ biện chứngvi_VN
dc.subjectTồn tại xã hộivi_VN
dc.subjectÝ thức xã hộivi_VN
dc.titleVận dụng và giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.