Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42015
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Đặng Phúc-
dc.date.accessioned2021-01-08T01:47:27Z-
dc.date.available2021-01-08T01:47:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42015-
dc.description.abstractTrong bộ máy nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có vị trí rất quan trọng, là nơi trực tiếp thực thi các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan trung ương đề ra. Việc thực thi hoạt động quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tùy tiện, lạm quyền, vượt quyền, tham nhũng,... của đội ngũ cán bộ, công chức. Do vậy, phân tích những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.29-33-
dc.subjectỦy ban nhân dân cấp tỉnhvi_VN
dc.subjectKiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nướcvi_VN
dc.subjectQuyền lực nhà nướcvi_VN
dc.titleKiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.