Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42016
Title: Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Khoa học ở Nhật Bản và một số gợi ý đối với với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Nguyên
Keywords: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học
Nhật Bản
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.28-36
Abstract: Nhật Bản là một cường quốc về khoa học kỹ thuật nhưng đã vấp phải vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu khoa học với tỷ lệ cao trên thế giới. Tuy nhiên, Nhật Bản đã khắc phục bằng các văn bản hướng dẫn, quy định và chế tài cụ thể, tiếp cận từ cơ quan chuyên môn đến các nhà nghiên cứu trẻ. Kết quả chưa hẳn là triệt để nhưng số lượng vi phạm đã có xu hướng giảm. Những kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ là bài học cho Việt Nam khi các công trình nghiên cứu, các công bố quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng về số lượng trong những năm gần đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42016
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.