Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42024
Title: Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 toàn cầu
Authors: Phan, Quang Trung
Keywords: Quyền con người
Dịch bệnh toàn cầu
Phòng
Chống dịch Covid-19
Quyền chăm sóc sức khỏe
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.47-49
Abstract: Dịch Covid-19 không chỉ cướp đi sinh mệnh và làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của hàng chục triệu người mà còn gây nên nhiều tác động tiêu cực đến đời sống của mọi cá nhân, cộng đồng trên toàn thế giới, nhất là tình trạng suy thoái kinh tế, gia tăng sự kỳ thị, bất bình đẳng, đói nghèo, mất việc làm... Chính vì vậy, các nỗ lực nhằm phòng, chống dịch Covid-19 của các quốc gia hiện nay chính là để bảo đảm quyền sống, đặc biệt là quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42024
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.