Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42028
Title: Những phê phán của F.Hayek đối với chủ nghĩa duy khoa học
Authors: Phạm, Văn Dương
Keywords: Phê phán
F.Hayek
Chủ nghĩa duy khoa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.83-88
Abstract: F.Hayek là một giáo sư kinh tế, người Áo, am tường về triết học và chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác mới. Ông đã phê phán kịch liệt những người theo chủ nghĩa duy khoa học đã áp dụng máy móc mô hình và phương pháp nghiên cứu khoa học tự nhiên sang lĩnh vực khoa học xã hội. Ông kiên quyết chống lại xu hướng duy khoa học trong việc nghiên cứu xã hội và khẳng định rằng hai bộ môn khoa học này có đối tượng nghiên cứu mang những đặc trưng riêng nên cần phải xây dựng những phương pháp nghiên cứu phù hợp. Theo ông, việc lạm dụng lý tính, tuyệt đối hóa tri thức khoa học tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả nặng nề đối với sự phát triển của kinh tế, văn hóa và xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42028
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.