Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42029
Nhan đề: Về đại hội liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Anh
Từ khoá: Đại hội
Nhà báo
Viện Hàn lâm
Xã hội
Việt Nam
2020-2025
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.89-90
Tóm tắt: Ngày 13 tháng 10 năm 2020, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42029
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
499.53 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.