Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42030
Title: Hội thảo “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới”
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Hội thảo
Chất lượng
Hiệu quả
Hoạt động
Việt Nam
Viện Hàn lâm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.91-92
Abstract: Sáng ngày 13 - 10 - 2020, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42030
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
480.66 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.