Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42037
Title: An toàn, an ninh mạng trong tiến trình chuyển đổi số ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Minh Tiến
Keywords: Không gian mạng
An ninh mạng
Chuyển đổi số
Chính phủ số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.81-85
Abstract: Thế giới ngày nay đang phát triển với tốc độ số hóa nhanh chưa từng có. Vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng đang được các quốc gia đặc biệt quan tâm, bởi đây chính là yếu tố then chốt để quá trình chuyển đổi số của mỗi quốc gia diễn ra thành công. Việt Nam cũng đang bước vào tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số... Vì vậy, bảo đảm an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn, không thể tách rời, đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42037
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.