Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42038
Title: Đổi mới quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Authors: Võ, Thị Ánh Xuân
Keywords: Bồi dưỡng công chức
Chuyên môn
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.86-89
Abstract: An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một phần của An Giang nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên. Tỉnh có gần 100 km đường biên giới giáp 2 tỉnh Kandal và Tà keo của Vương quốc Cam-pu-chia với 5 huyện, thị xã, thành phố (18 xã, phường, thị trấn thuộc vùng biên giới). An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên và Vĩnh Xương), 2 cửa khẩu chính (Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông), 1 cửa khẩu phụ (Bác Đai) và nhiều đường mòn, lối mở với Cam-pu-chia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42038
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.