Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42039
Title: Bình Phước đẩy mạnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Authors: Huỳnh, Thị Bé Năm
Keywords: Bình Phước
Cải thiện chỉ số
Cạnh tranh cấp tỉnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.90-93
Abstract: Trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta hướng tới xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh của cả nước nói chung và các địa phương nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng. Các địa phương luôn chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thông qua việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42039
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.