Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42041
Nhan đề: Giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại ngành công thương tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Hà, Văn Hòa
Từ khoá: Đổi mới mô hình tăng trưởng
Ngành công thương
Quảng Ninh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.98-101
Tóm tắt: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ngay từ đầu năm 2020, song với sự đồng hành của tỉnh, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp than, điện, xi măng, chế biến, chế tạo,... tăng năng suất, sản lượng, do vậy, khu vực công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt mức cao nhất trong GRDP (tăng 9,2%) đã bù đắp cho khu vực dịch vụ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42041
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.