Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42044
Nhan đề: Sự tham gia hoạt động xã hội của người đi lao động nước ngoài sau khi trở về nước của tỉnh Nghệ An
Tác giả: Ông, Thị Mai Thương
Từ khoá: Hoạt động xã hội
Lao động nước ngoài
Sau khi trở về nước
Nghệ An
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.109-112
Tóm tắt: Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng người đi lao động xuất khẩu cao nhất Việt Nam. Giai đoạn 2017 - 2019, Nghệ An dẫn đầu cả nước về số lượng xuất khẩu lao động với hơn 13.500 lao động làm việc tại nước ngoài có thời hạn ở khoảng 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, với các ngành, nghề khác nhau, từ lao động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao. Bài viết tập trung phân tích sự tham gia các hoạt động xã hội (HĐXH) của người đi lao động nước ngoài (LĐNN) trở về ở tỉnh Nghệ An, đồng thời bổ sung thêm thông tin thực tiễn về nhóm lao động đặc thù này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42044
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.