Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42044
Title: Sự tham gia hoạt động xã hội của người đi lao động nước ngoài sau khi trở về nước của tỉnh Nghệ An
Authors: Ông, Thị Mai Thương
Keywords: Hoạt động xã hội
Lao động nước ngoài
Sau khi trở về nước
Nghệ An
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.109-112
Abstract: Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng người đi lao động xuất khẩu cao nhất Việt Nam. Giai đoạn 2017 - 2019, Nghệ An dẫn đầu cả nước về số lượng xuất khẩu lao động với hơn 13.500 lao động làm việc tại nước ngoài có thời hạn ở khoảng 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, với các ngành, nghề khác nhau, từ lao động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao. Bài viết tập trung phân tích sự tham gia các hoạt động xã hội (HĐXH) của người đi lao động nước ngoài (LĐNN) trở về ở tỉnh Nghệ An, đồng thời bổ sung thêm thông tin thực tiễn về nhóm lao động đặc thù này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42044
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.