Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42046
Title: Nâng cao năng lực tư duy biện chứng của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Tạ, Thùy Nguyên Dương
Keywords: Nâng cao năng lực tư duy biện chứng
Sinh viên các trường Đại học
Cao đẳng
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.117-119
Abstract: Năng lực tư duy (NLTD) là yếu tố cấu thành nên phẩm chất con người, đó là khả năng tư duy độc lập, sáng tạo tự nhận biết và giải quyết vấn đề một cách khoa học, logic không những ở thời điểm hiện tại, mà còn dự báo được tương lai, chiều hướng của sự việc, hiện tượng đó. Để có NLTD thì con người phải có tri thức khoa học, sự hiểu biết các vấn đề lịch sử, xã hội, có kinh nghiệm, phương pháp trải nghiệm hoạt động thực tiễn ở nhiều môi trường khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42046
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.