Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42060
Title: Ứng dụng phèn sắt và vôi sữa xử lý nước thải mạ điện tại một số nhà máy ở khu công nghiệp Phố Nối - Hưng Yên
Authors: Đặng, Xuân Thường
Dương, Văn Đang
Vũ, Xuân Hội
Nguyễn, Quang Huy
Hoàng, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Văn Phiên
Nguyễn, Thị Thu
Nguyễn, Phú Duyên
Keywords: Ứng dụng phèn sắt
Vôi sữa xử lý nước thải mạ điện
Khu cống nghiệp
Phố Nối
Hưng Yên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 22 .- Tr.31-34
Abstract: Nước thải mạ điện thường tách riêng thành ba dòng riêng biệt dựa theo thành phần và nồng độ chất ô nhiễm: Dung dịch thải đậm đặc từ các bể nhúng, bể ngâm; Nước rửa thiết bị có hàm lượng chất bẩn trung bình (muối kim loại, dầu mỡ và xà phòng,...) và Nước rửa loãng. Chất gây ô nhiễm tồn tại trong nước thải xi mạ có thể chia là các nhóm sau: Chất ô nhiễm độc như: Cr, Ni,-... và chất ô nhiễm làm thay đổi pH tạo thành dòng thải axit hoặc dòng thải kiềm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42060
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.