Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42070
Title: Thành phố Hồ Chí Minh chủ động các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Ngọc Kiên
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ động
Ứng phó biến đổi khí hậu
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 22 .- Tr.53-54
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, các chuyên gia nhận định, yếu tố có tác động mạnh nhất là nhiệt độ, lượng mưa và triều cường. Trước thực trạng đó, Thành phố đã chủ động các giải pháp ứng phó đối với vấn đề mang tính toàn cầu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42070
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
818.64 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.