Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42075
Title: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển vật liệu không nung
Authors: Nguyễn, Văn Sinh
Keywords: Hành lang
Pháp lý
Phát triển
Vật liệu
Không nung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.8-9
Abstract: Trong những năm qua, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng từ 8-10% năm. Nhu cầu vật liệu xây cũng tăng qua các năm. Vào năm 2010 nhu cầu vật liệu xây khoảng 17 tỷ viên quy tiêu chuẩn (với tỷ lệ gạch đất nung 92-95%, gạch không nung 5-8%); năm 2020, nhu cầu sử dụng vật liệu xây tăng lên đến hơn 30 tỷ viên (QTC). Nếu tiếp tục sử dụng gạch đất nung với tỷ lệ lớn như vậy sẽ tiêu tốn nhiều đất sét, nhiên liệu than và gây ô nhiễm môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42075
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
718.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.