Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42084
Title: Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học chương “dòng điện xoay chiều” (vật lí 12) theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh
Authors: Quách, Nguyễn Bảo Nguyên
Huỳnh, Công Thanh Hà
Nguyễn, Hoàng Anh
Keywords: Dòng điện xoay chiều
Bồi dưỡng năng lực
Giải quyết vấn đề
Học sinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.16-21
Abstract: Định hướng phát triển năng lực là quan điểm chủ đạo trong việc thiết kế Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nội dung dạy học chuyển từ việc học sinh (HS) học được gì sang việc HS làm được gì (Bộ GD-ĐT, 2018). Do đó, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn (NLGQVĐTT) là năng lực quan trọng cần được rèn luyện, giúp HS có khả năng giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt trên cơ sở vận dụng những kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm đã biết vào các vấn đề cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42084
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.