Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42086
Title: Thực trạng thiết kế bài học tiếng Việt lớp 1 của giáo viên tiểu học
Authors: Lê, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Bài học
Tiếng Việt 1
Thiết kế bài học
Tiểu học
Tiếng Việt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.6-9
Abstract: Thiết kế bài học (TKBH) là sự “gia công trí tuệ” của giáo viên (GV) đối với tài liệu học tập, thay đồi hình thức và nội dung, lựa chọn phương pháp dạy học sao cho phù hợp với trình độ, đặc điểm nhân cách của học sinh (HS) mà vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và logic sư phạm. Việc GV chuẩn bị bài dạy học càng công phu sẽ tỉ lệ thuận với sự thành công của tiết học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42086
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.