Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42087
Title: Tro xỉ than - nguyên liệu vàng của ngành sản xuất vật liệu xây dựng
Authors: Đào, Đức Diễn
Keywords: Tro xỉ than
Nguyên liệu vàng
Sản xuất
Vật liệu
Xây dựng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.30-31
Abstract: Tro xỉ là chất thải rắn sinh ra trong quá trình đốt than (nhiệt điện, sản xuất xi măng, hóa chất, phân bón, luyện kim, công nghiệp giấy, nung đốt, sấy nông nghiệp-thực phẩm...). Chỉ tính riêng các Nhà máy nhiệt điện thì lượng tro xỉ than phát thải ra hàng năm đã lên tới hàng chục triệu tấn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42087
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
752.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.