Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42089
Nhan đề: Vật liệu phủ chống phát tán ô nhiễm cho bãi chứa chất thải rắn công nghiệp
Tác giả: Lê, Văn Quang
Từ khoá: Vật liệu phủ
Phát tán
Ô nhiễm
Bãi chứa
Chất thải rắn
Công nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.32
Tóm tắt: Tại các đô thị, hiện nay chất thải rắn (CTR) công nghiệp phát sinh từ các nguồn như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công nghiệp nhiệt điện, khai thác khoáng sản. Chất thải từ các ngành công nghệ khác như hoạt động ngành dầu khí, ngành đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển, công nghiệp rượu bia, nước giải khát,... Trong các nguồn phát sinh CTR trên, tình hình phát sinh và xử lý CTR công nghiệp nhiệt điện đang là vấn đề nổi cộm chưa có biện pháp tháo gỡ do sự tăng nhanh về khối lượng, khả năng phát tán vào không khí dễ dàng....
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42089
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
400.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.