Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42090
Title: Ứng dụng tro xỉ nhiệt điện vào san lấp và gia cố nền cho công trình xây dựng
Authors: Đinh, Quốc Dân
Keywords: Ứng dụng
Tro xỉ
Nhiệt điện
San lấp
Gia cố
Công trình
Xây dựng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.33-34
Abstract: Dự báo đến năm 2030 tổng lượng tro xỉ công nghiệp tích trữ ở Việt Nam vào khoảng trên 422 triệu tấn, trong đó lượng lớn thải ra từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than. Vì vậy giải pháp dùng tro, xi công nghiệp làm VLXD sẽ giúp tái chế, tái sử dụng nguồn chất thải trên. Việc sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp là một giải pháp khả thi cho phép tiêu thụ khối lượng lớn tro xỉ đang tồn chứa và thải ra từ các nhà máy nhiệt điện đốt than.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42090
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
784.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.