Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42095
Nhan đề: Cốt liệu nhân tạo dùng trong công tác bê tông và san lấp công trình
Tác giả: Bạch, Đình Thiên
Từ khoá: Cốt liệu
Nhân tạo
Công tác
Bê tông
San lấp
Công trình
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.36-37
Tóm tắt: Ngày 12 tháng 4 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định số 452 /QĐ -TTg Phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất VLXD. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các nhiệm vụ và giải pháp về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh việc nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ xử lý và sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD. Cơ bản hoàn thiện các công nghệ xử lý và ứng dụng trước tháng 6 năm 2019. Được Nhà nước hỗ trợ ngân sách theo quy định, đồng thời khuyến khích các chủ cơ sở phát thải tham gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đối với việc xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42095
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
790.37 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.