Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42110
Title: Một số biện pháp phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi tại gia đình
Authors: Phí, Thị Thủy
Keywords: Kĩ năng hội thoại
Trẻ rối loạn phổ tự kỉ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.44-48
Abstract: Khó khăn về kĩ năng giao tiếp là một trong những khiếm khuyết cốt lõi của trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK). Trong đó, kĩ năng hội thoại (KNHT) là kĩ năng trẻ RLPTK gặp khó khăn hơn cả. Giai đoạn 4-5 tuổi là giai đoạn trẻ đã có những nền tảng để phát triển KNHT một cách mạnh mẽ. Vì vậy, thời điểm này nhà giáo dục và cha mẹ cần quan tâm phát triển KNHT cho trẻ RLPTK để giúp con tích cực hòa nhập cộng đồng, mở rộng việc kết nối với xã hội sau này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42110
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.