Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42121
Title: Chớ lạm dụng từ "Quan trọng"
Authors: Phúc Nội
Keywords: Chớ lạm dụng từ "Quan trọng"
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.54-55
Abstract: Để bảo đảm cho mỗi cuộc họp, hội nghị, đại hội... được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và thực chất hơn, chúng ta cần biết dùng từ "quan trọng" trong lời giới thiệu, đáp từ, đáp lễ một cách đúng mực, đúng nơi, đúng lúc và đúng đối tượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42121
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
658.37 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.